Warunki użytkowania sklepu

I. Informacje ogólne
Sklep internetowy „Zejer - Jubiler” prowadzony jest przez firmę jubilerską „Zejer” 44-200 Rybnik Rynek 6
1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet, która skierowana jest do klientów na terenie Polski.
2. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie www.zejer-jubiler.pl są nowe, wolne od wad fizycznych.
3. Prezentowane w sklepie zdjęcia towarów mogą tylko nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginałów.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulamin.
5. Wyroby, zgodnie z przepisami cechowane są przez Państwowy Urząd Probierczy. Oferujemy złoto próby 585 - 14 karat i próby 333 - 8 karat. Próba srebra to 925.

II. Realizacja zamówień.
1. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
2. Kupującymi mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które skorzystają ze sklepu internetowego www.zejer-jubiler.pl
3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podana cena i gramatura dotyczy tylko konkretnego wyrobu o wskazanym rozmiarze czy długości. Istnieje możliwość zamówienia np. łańcuszka o długości innej niż wskazana w opisie lub zmiana rozmiaru pierścionka po indywidualnym uzgodnieniu ze Sklepem. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.Ceny podane na naszej stronie mogą zostać zmienione zależnie od kursów metali i walut na rynku, o czym klient zostanie poinformowany przed realizacją zamówienia. Dostępność produktów uzależniona jest od stopnia wyczerpania zapasów, dlatego w przypadku braku towaru w magazynie Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany jak również o terminie realizacji zamówienia.
4. Do każdego zamówienia zostanie dołączony paragon fiskalny lub na życzenie Klienta po otrzymaniu kompletnych danych z numerem NIP-u faktura VAT.

III. Formy płatności - Wysyłka towaru
1. Płatności za zakupy i dostawę towarów można uiszczać w formie przelewu pieniędzy na konto firmy, podane na stronie sklepu, lub w przypadku odbioru osobistego - gotówką
2. Istnieje także możliwość uiszczenia płatności przy odbiorze towaru: należność pobiera listonosz lub kurier.
3. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego sposób, a czas realizacji zamówienia liczy się od momentu jego potwierdzenia, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych, potwierdzanych telefonicznie przez pracownika firmy – termin realizacji od 3 do 21 dni, nie wliczając w to czasu realizacji usługi pocztowej lub kurierskiej.

IV. Gwarancja, niezgodność z umową i zwroty towarów
1. W przypadku niezgodności otrzymanego towaru z umową reklamowany towar wraz z dowodem zakupu należy odesłać na adres firmy.
2.Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru.
3.Na wszystkie produkty udzielana jest 24 miesięczna gwarancja.
4.W przypadku stwierdzenia istnienia ukrytych wad towaru Klient ma prawo do reklamacji produktu. W tym celu powinien wysłać go na adres firmy. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy.Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne.
5.Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r., nr 22, poz. 271) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Prawo to nie dotyczy produktów wykonywanych na zamówienie lub powiązanych ze świadczeniami o właściwościach określonych przez Kupującego, takimi jak zmiana rozmiaru lub grawerowanie (art. 10 ust. 3 pkt 4).
6.Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie nieużywanego, niezniszczonego, oryginalnie zapakowanego towaru wraz z nieuszkodzonymi metkami, pisemnym oświadczeniem i dowodem zakupu. Zwrot równowartości ceny towaru następuje za pośrednictwem przelewu lub przekazu pocztowego. Sklep nie zwraca kosztów wysyłki towaru.
7. Koszty wysyłki i odesłania reklamowanych towarów pokrywa Sprzedający. Koszty wysyłki towarów zwracanych zgodnie z pkt. 5.5. niniejszego Regulaminu pokrywa Nabywca. Sklep nie odbiera przesyłek wysyłanych za pobraniem.


V. Polityka prywatności
1. Wypełnienie formularza z danymi równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby obsługi klienta i realizowania zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
2. Operator sklepu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
3. Firma Jubilerska Zejer, właściciel serwisu internetowego www.zejer-jubiler.pl zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących osób odwiedzających serwis. 4. Dane dotyczące użytkowników serwisu nie będą przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim, będą wykorzystane wyłącznie w celu komunikacji z nimi.

Wszystkie zdjęcia zamieszczone w sklepie są własnością firmy jubilerskiej Zejer, która prowadzi sklep www.zejer-jubiel.pl, lub udostępnione za zgodą firm współpracujących. Zabrania się jakiegokolwiek ich kopiowania i używania do celów handlowych oraz prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody

VI Postanowienia końcowe
1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
2. Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.